Hướng Dẫn Cách Đánh Chắn

seo

Bài chắn được người chơi tạo ra dựa trên bài Tổ tôm, gồm 2 phiên bản: chắ bí tứ (4 người chơi) và chắn bí ngũ (5 người chơi). Trong đó, chắn bí tứ được chơi thông dụng nhất.

Nếu như bài Tổ tôm bao gồm 120 quân thì đối với bài chắn sẽ được lược bỏ bớt 20 quân gồm: lão, thang, nhất vạn, nhất văn, nhất sách, còn lại 100 quân.

Các quân bài sẽ được biểu thi bằng chữ và hình ảnh, bạn có thể phân biệt bài nhờ hình tượng mặt quân hoặc dựa vào chữ ở đầu lá bài.

huong-dan-cach-danh-chan

Các chữ nằm bên tay phải bao gồm: Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Chi.

Các chữ nằm bên tay trái bao gồm: Vạn, Văn, Sách.

Bạn có thể nhớ ký tự qua câu sau: “vạn vuông, văn chéo, sách loằng ngoằng”

Hướng dẫn cách đánh chắn

Mỗi người khi chơi có thể thực hiện các hành động sau đây:

  • Cửa chì : là cửa của mình được ưu tiên ăn được tính thứ tự từ trái qua phải.
  • Bốc Nọc: Bốc 1 lá trong Nọc đặt ngửa vào cửa chì
  • Ăn: Quân bài dưới hợp với quân bài trên tay tạo thành Chắn hoặc Cạ.
  • Chíu: Mình có 3 quân bài giống hệt nhau, dưới chiếu lại có 1 quân nữa cũng giống như vậy thì có thể ăn quân dưới chiếu dù quân đó được bất kỳ ai Bốc, hoặc Đánh..
  • Ù: Khi 19 quân của mình (gồm cả những quân Ăn được) hợp với 1 quân vừa bốc từ nọc (bất kỳ ai bốc) thành 10 bộ (Chắn hoặc Cạ), trong đó có ít nhất 6 Chắn (Chíu được tính là 2 chắn)